Wat?

In onze maatschappij is er een grote diversiteit tussen mensen. Dit weerspiegelt zich ook in scholen en klassen. Het gaat hierbij niet enkel over etnische en culturele verschillen, maar eveneens over verschillen in gender, leeftijd, moedertaal, religie, sociale achtergrond, intellectuele begaafdheid, interesse, waarden, talenten, enz.

Omgaan met verschillen in de klas is – mede door ontwikkelingen op vlak van het M-decreet en handelingsgericht werken – een grote uitdaging voor scholen. Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie (GID) ging dan ook na wat de kritische succesfactoren zijn van effectief en efficiënt gedifferentieerd werken in de lagere school en de lerarenopleiding. Zoals de titel van het project reeds laat vermoeden, worden verschillende lagen van differentiatie uitgelicht. Deze zijn het klasniveau, het schoolniveau en de opleiding van leerkrachten.

Dit project stelt vijf domeinen voorop waarbinnen gedifferentieerd kan worden, namelijk krachtige leeromgeving, curriculum, assessment, instructie en klasmanagement. Binnen deze vijf domeinen staan telkens vijf elementen centraal, namelijk leerlingenprofiel, leerproces, klimaat, betrokkenheid en transparantie. Belangrijk is dat elk van de vijf elementen kan voorkomen in elk domein: de combinatie van beide vormt dus een meerwaarde voor differentiatie. Meer informatie over de domeinen en elementen vindt u hier.

Als eindproduct stellen wij deze webtool voor. Op deze webtool worden enkele goede praktijkvoorbeelden getoond die tijdens het project werden verzameld. Dit instrument wil voornamelijk dat leerkrachten, scholen en lerarenopleiding stilstaan bij hun huidige differentiatie en hen concrete en inspirerende voorbeelden en tips aanreiken om hun eigen praktijk m.b.t. differentiatie te optimaliseren.

Het innovatieproject Gelaagdheid in Differentiatie (GID) is een project dat werd gesubsidieerd door het innovatiefonds voor de lerarenopleiding en uitgevoerd door de Arteveldehogeschool, het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) en de Vrije Universiteit Brussel.