Het Project


Gelaagdheid in differentiatie

Omgaan met verschillen in de klas en de lerarenopleiding is – mede door ontwikkelingen op vlak van het M-decreet en handelingsgericht werken – een grote uitdaging voor scholen. Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie (GID) ging dan ook na wat de kritische succesfactoren zijn van effectief en efficiënt gedifferentieerd werken in de lagere school en de lerarenopleiding.

Meer informatie

Partners