Klas

Op basis van de interviews met leerkrachten en de observaties in verschillende klassen, worden er een aantal domeinen en elementen voorgesteld die belangrijk zijn wanneer je als leerkracht nadenkt over differentiatie in je klas. Combineer een domein met een element en ga aan de slag. Dit doe je door een domein uit de linkerkolom en een element uit de rechterkolom te slepen naar het middenvak. Klik dan op 'aan de slag'. Zo zie je een zelfscreening, een voorbeeld en enkele tips over hoe je aan die combinatie kan werken.

Meer uitgebreide informatie over de verschillende domeinen en elementen vindt u hier.


 • Krachtige Leeromgeving

  Een leeromgeving die alle leerlingen weet te prikkelen door rijke en authentieke ervaringen.

 • Curriculum

  De leerdoelen, leerinhouden en leermaterialen.

 • Assessment

  Evalueren om te leren.

 • Instructie

  De concrete handeling waarbij de leerkracht leeractiviteiten uitlokt.

 • Klasmanagement

  De organisatie van het klasgebeuren.

 • Leerlingenprofiel

  De totale persoonlijkheid en de belevingswereld van leerlingen.

 • Leerproces

  Het groeiproces dat leerlingen doormaken.

 • Klimaat

  De sfeer en het welbevinden van de leerlingen staan hier centraal

 • Betrokkenheid

  Inbreng, participatie en betrokkenheid van leerlingen

 • Transparantie

  De leerkracht heeft een open houding en koppelt gemaakte keuzes terug naar de leerlingen.