Achtergrondinfo

Wil je meer inhoudelijke achtergrond? Klik dan hier.

Een aantal interessante bronnen i.v.m. de thema's die op deze website aan bod komen:

Websites

Boeken en artikels

  • Coubergs, C., Struyven, K., Engels, N., Cools, W. & De Martelaer, K. (2013). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen. Leuven/Den Haag: Acco.

  • De Feyter, L. & Vanhove, G. (2014). M-decreet: maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, School + visie, 5, 20-23.

  • Geldof, D. (2013). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco.

  • Haecox, D. (2010). Differentiatie in de klas. Kinderen en hun manieren van leren. Amesfoort: Kwintessens.

  • Struyven, K., Coubergs, C. & Gheyssens, E. (2015). Ieders leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie realiseren in de praktijk. Leuven: Uitgeverij Acco.

  • Valcke, M. (2005). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press

  • Vanderhoeven, J. (2004). Positief omgaan met verschillen in de leeromgeving. Een visie op differentiatie en gelijke kansen in authentieke middenscholen. Antwerpen: Garant.