Profiel

Wat werkt?

Het profiel van de leerkrachten en het zorgteam in kaart brengen.
De talenten en interesses van je team inzetten.

Screening

  • Hebben teamleden zicht op de talenten en interesses van alle collega’s?
  • Kunnen alle teamleden hun talenten en/of interesses inzetten?
  • Is het personeelsbeleid gericht op het samenstellen van een complementair team?
  • Hebben teamleden inspraak in de invulling van hun opdracht als het gaat over inzetten van talenten?

Goede praktijkvoorbeelden

Talenten in kaart brengen

Directie: “Tijdens de functioneringsgesprekken ligt de nadruk op talenten. We hebben daarvoor gewerkt met de talentenbox van Peter Beschuyt en Eric De Wulf. Dat was een heel andere aanpak dan het klassieke functioneringsgesprek.”

Zorgleerkracht: “Op onze school werken we met een pop-contract (persoonlijk ontwikkelingsprofiel) voor elke leerkracht. Op basis van de basiscompetenties van de leraar maakt elke collega een inschatting van zijn of haar competenties. Op basis daarvan zetten we in op individuele professionalisering.”

Talenten inzetten

“Als zorgcoördinator vind ik het belangrijk om nabij te zijn, om hulp te kunnen bieden aan leerkrachten.” De directie reageert: “Dat is precies de reden waarom ik jou als zorgcoördinator gekozen heb. Als logopediste heb jij een andere kijk dan leerkrachten.”

“Je mag als professional nog zo goed zijn; je moet als mens ook goed zijn omdat je met mensen werkt en ze ook wel wilt optillen.” (zorgcoördinator) Directie: “Ik hou daar rekening mee in de keuze van de leerkrachten voor deze school.”

Directie: “Het is goed om iedereen in te zetten op zijn of haar talenten en kwaliteiten. Maar het kan niet dat iedereen altijd aan dezelfde groep/klas wordt gekoppeld. Een specialist kan in een school, maar ik ben voorstander van een brede onderwijzer. Ik hecht veel belang aan die brede kijk."

Aan de slag

Talenten in kaart brengen

  • Tijdens een personeelsactiviteit kan je de talenten van de teamleden verkennen. Hulpbron: Ik kies voor mijn talent. Talenten toolbox van Peter Beschuyt en Eric De Wulf.
  • Talenten worden zichtbaar gemaakt: een talentenboom, talentenstickers aan de postvakjes, … . Collega’s weten op die manier wie ze waarvoor kunnen aanspreken.

Talenten inzetten

  • Als er een ondersteuner in de klas ingezet wordt, dan is het belangrijk om duidelijk af te spreken wie welke taken op zich neemt. Het is sterk als je ook hier naar de talenten en kwaliteiten van de ondersteuner en de leerkracht kunt kijken.
  • De functioneringsgesprekken vertrekken vanuit de talenten van de teamleden.
  • Sta stil bij de keuze van je zorgteam. Het is belangrijk dat de profielen zorgvuldig gekozen worden. Heb je een team vol met starters, dan kies je misschien beter voor een ervaren ondersteuner. Omgekeerd kan de frisse wind van een startende ondersteuner ook nieuwe inspiratie bieden.

Heb je zelf nog een goed praktijkvoorbeeld of een goede tip? Laat het ons zeker weten door het onderstaande formulier in te vullen.

Mijn praktijkvoorbeeld