Betrokkenheid

Wat werkt?

  • Betrokkenheid van het hele team stimuleren.

Screening

  • Hebben teamleden inspraak in de keuzes die gemaakt worden op vlak van differentiatie?
  • Is er een gedeelde en gedragen visie op differentiëren?

Goede praktijkvoorbeelden

Directie: “Vanaf dit jaar heeft een vaste ondersteuner de medeverantwoordelijkheid voor een klas. We zorgen er ook voor dat er voldoende ruimte is voor overleg tussen de leerkracht en de ondersteuner, voornamelijk met de focus op de beeldvorming van de leerlingen.”

Directie: “We zitten wekelijks samen met de ondersteuners.”

Directie: “Ik stimuleer dat collega’s per twee of drie op navorming gaan. Niet gemakkelijk, gezien de beperkte budgetten. Maar het heeft zeker een meerwaarde. Leerkrachten stimuleren elkaar om aan de slag te gaan met hetgeen ze gehoord hebben. Het wordt meer een gezamenlijk proces.”

Directie: “Elk kind kan ons uitdagen om opnieuw of anders te gaan differentiëren. Ja, dat is veel werk. Maar als dat een gedeelde zorg is van het hele team, dan ga je daar mooie dingen in realiseren. En dat is tenslotte de bedoeling.”

Aan de slag

  • Samen met je team een visie ontwikkelen op omgaan met verschillen.
    Inspiratie: kaartspel uit het boek ‘Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting. (Tom Van Acker en Yves Demaertelaere)’ (pagina 68).

Heb je zelf nog een goed praktijkvoorbeeld of een goede tip? Laat het ons zeker weten door het onderstaande formulier in te vullen.

Mijn praktijkvoorbeeld