Betrokkenheid

Wat werkt?

• Aansluiten bij de leefwereld van studenten.
• Autonomie geven aan studenten.
• Inspraak en studentenparticipatie.

Screening

 • Krijgen de studenten voldoende autonomie?
 • Is er ruimte voor de inbreng van studenten?
 • Hebben studenten inspraak in de keuzes die gemaakt worden op de hogeschool?
 • Dragen de studenten verantwoordelijkheid?

Goede praktijkvoorbeelden

Autonomie studenten

 • Opleidingsdirecteur: “In portfolio’s geven de studenten zelf aan waaraan ze willen werken en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben."

 • Student: “In de studentenraad komen veel zorgen van studenten aan bod. Belangrijke zaken komen zo bij de opleidingsdirecteur terecht en daar wordt dan iets mee gedaan. Dat geeft ons het gevoel dat we ook onze inbreng mogen doen in de opleiding en dat motiveert ons."

 • Student: “Op het einde van elke les vraagt de docent ons om een examenvraag voor een medestudent op te stellen. Dit werkt motiverend."

Leefwereld studenten

 • Docent: “Als studenten aangeven dat ze ergens dieper willen op ingaan, dan maak ik daar tijd voor. Hun input maakt de les net rijker omdat je op die manier aansluit bij hun ervaring, bij hun leefwereld. Door de theorie te plaatsen in een context, stimuleer je hun betrokkenheid."

 • Docent: “Ik ga op zoek naar lesonderwerpen die de studenten interesseren. Ik gebruik voorbeelden die uit hun leefwereld komen. En ik leg de link met de praktijk. Dit motiveert hen."

 • Opleidingscoördinator: “Wij organiseren vakwerkgroepen waar collega’s nadenken over hoe ze hun vakinhouden zo actueel mogelijk kunnen houden zodat de betrokkenheid van de studenten gestimuleerd wordt.”

Feedback van studenten

 • Opleidingscoördinator: “Na elke les lassen we een reflectiemoment in, waarbij we polsen naar wat de studenten uit de les zullen meenemen, wat ze moeilijk vonden, of ze de inhoud waardevol vonden. Zo achterhalen we ook hun vragen en zorgen en krijgen ze de kans om feedback te geven.”

 • Docent: “Op basis van de feedback van studenten pas ik geregeld mijn cursus aan.”

Aan de slag

 • Bevraag tijdens het academiejaar af en toe je studenten over de lessen die je geeft, over hun behoeften. Dit motiveert hen om een inbreng te doen.

 • Ben je op de hoogte van de leefwereld van je studenten? Het integreren van deze leefwereld in je lessen kan hun hun betrokkenheid stimuleren.

 • Screen je les op vlak van variatie. Variatie prikkelt de aandacht van studenten.

 • Laat de leerlingen op het einde van een les zelf examenvragen opmaken. Die kunnen ze uitwisselen en zo kunnen ze zichzelf al even testen.

Heb je zelf nog een goed praktijkvoorbeeld of een goede tip? Laat het ons zeker weten! Klik hier om jouw ideeën door te sturen.