Wat kan ik zelf doen als lerarenopleider?

Kunnen differentiëren is een competentie die elke lerarenopleiding nastreeft bij haar studenten. Net omdàt het een competentie is, kan het ook geen vak apart zijn, en verdient het herhaalde aandacht, zowel tijdens de lessen op de hogeschool, als tijdens praktijk- en stagemomenten. Op deze pagina bieden we een overzicht van een aantal kritische succesfactoren die ondersteunend kunnen zijn tijdens deze les- en begeleidingsmomenten. We staan stil bij screeningsvragen, geven goede praktijkvoorbeelden mee ter inspiratie en bieden suggesties aan om op de hogeschool mee aan de slag te gaan. Het 'teach as you preach' - principe is hierbij richtinggevend geweest.

Bekijk zeker ook de klaspagina klas op deze website. Op deze webpagina vind je 25 goede praktijkvoorbeelden, met screeningsvragen en suggesties, die inspiratie bieden om in je hoorcollege of practicum mee aan de slag te gaan. Om de voorbeelden te bekijken, ga naar de startpagina van de klas.