Wie?

Deelnemers

Uiteraard ontstaat er geen project rond goede praktijkvoorbeelden zonder de inzet van lagere scholen en lerarenopleidingen. Wij willen hen hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.

Lagere scholen

 • ’t Groen schooltje (Hove)
 • Basisschool Atheneum (Denderleeuw)
 • Basisschool Koninklijk Atheneum (Etterbeek)
 • De Bijenkorf (Dendermonde)
 • De Levensboom (Marke)
 • K L I M (Gent)
 • Sint-Barbaracollege (Zottegem)
 • Vier Winden Basisschool (Sint-Jans-Molenbeek)

Lerarenopleidingen

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool Gent
 • Odisee campus Sint-Niklaas

Medewerkers

Promotoren

 • Kaat Delrue , is opleidingsdirecteur van de bachelor in het onderwijs: lager onderwijs en de drie bachelor na bachelors in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, zorgverbreding en remediërend leren en schoolontwikkeling aan de Arteveldehogeschool. Zij studeerde pedagogische wetenschappen aan de universiteit Gent en deed van 1994 tot en met 2004 onderzoek aan het Steunpunt diversiteit en leren, UGent m.b.t. omgaan met diversiteit. In 2004 werd zij docent pedagogische wetenschappen in de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool.
  Contact: katelijn.delrue@arteveldehs.be

 • Katrien Struyven is assistent professor aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs. Ze geeft les in de masteropleiding ‘educational sciences’ en de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Thema’s waarop zij zich sterk inzet zijn instructievormen (differentiatie, PAL) en assessment (portfolio, peer assessment).
  Contact: katrien.struyven@vub.ac.be

 • Catherine Coubergs gaf zelf les in de verschillende onderwijsniveaus, voert een doctoraatsonderzoek naar de effecten van differentiatie in het lager onderwijs.
  Catherine Coubergs en Katrien Struyven schreven het boek ‘binnenklasdifferentiatie leerkansen voor alle leerlingen’, organiseerden de zomerdriedaagse binnenklasdifferentiatie en staan in voor verschillende vormingssessies rond differentiatie in het onderwijs. Momenteel schrijven ze aan het boek ‘Ieders leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie realiseren in de praktijk’ dat in 2015 zal uitkomen.
  Contact: Catherine.coubergs@vub.ac.be

 • Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent (vakgroep taalkunde). SDL doet onderzoek naar en geeft vorming en coaching over het (omgaan met) diversiteit in lerende omgevingen. Piet Van Avermaet begon als onderwijzer waarna hij toegepaste taalkunde studeerde. Hij specialiseerde zich voornamelijk in meertaligheid, taalbeleid, diversiteit en sociale ongelijkheid.
  Contact: piet.vanavermaet@ugent.be

Projectmedewerkers

 • Ellen De Troyer studeerde de bachelor psychologie en master onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel doet ze voor haar specifieke lerarenopleiding stages in het lager, secundair en hoger onderwijs. Na haar vakantiewerk als wetenschappelijk medewerker voor onder andere het EVALO-project was ze gebeten door projectwerking en onderwijsonderzoek. Ook werd ze in haar naaste omgeving geconfronteerd met leerkrachten die manieren zoeken om in te spelen op de diversiteit van de leerlingenpopulatie. Hierdoor startte ze dan ook na het behalen van haar masterdiploma meteen aan dit project.
  Contact: ellen.de.troyer@vub.ac.be

 • Miet Van de Casteele studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Gent en volgde de specifieke lerarenopleiding. Na haar studies deed ze ervaring op als onderzoeker binnen de vakgroep onderwijskunde en als coördinator van stages in het lager onderwijs. Ze werkt sinds 9 jaar aan de Arteveldehogeschool in de opleiding bachelor in het lager onderwijs, waar ze zich als lesgever binnen verschillende didactische en pedagogische opleidingsonderdelen focust op het doelgericht lesgeven en het breed observeren van kinderen. Ze was er de voorbije 6 jaar ook participatiecoach van de studentenraad, en volgde de basisopleidingen ‘inspirerend coachen’ en ‘coachen en supervisie’.
  Contact: miet.vandecasteele@arteveldehs.be

 • Katrijn Vercauteren studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent en volgde nadien de specifieke lerarenopleiding. Na vrijwilligerswerk in een educatief project in Haïti, werkte ze als zorgcoördinator op een lagere school. Gedurende verschillende jaren zette ze zich in in een vereniging voor huiswerkbegeleiding. Ze is erg geïnteresseerd in diversiteit en omgaan met verschillen in het onderwijs en engageerde zich daarom voor dit project.
  Contact: katrijn.vercauteren@odisee.be

 • Ase Vermeire studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent en volgde de specifieke lerarenopleiding. Ze deed ervaring op met inclusie in het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs. Ze werkt sinds 7 jaar aan de Arteveldehogeschool in de opleidingen bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, zorgverbreding en remediërend leren. Vanuit deze opleidingen deed ze ruime ervaring op in het ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze verdiepte zich in het handelingsgericht werken en volgt een postgraduaat professionele coach. Vorig jaar was ze betrokken bij de prioritaire nascholing ‘Goed geënt’ waarin ze een 6-tal scholen gecoacht heeft rond het thema binnenklasdifferentiatie. Dit project sluit nauw aan bij haar eerdere ervaringen en interesses.
  Contact: ase.vermeire@arteveldehs.be